von-Hlzweiler.de.WorldWideWeb.dl.png
   
4.png
   
Hlzweiler.GemeindeSchwalbach.dl.png
   

Bewertung: 0 / 5

Stern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktiv
 

Ed iss Faasend

(Heinz Bernard)

Schunn lang vòòa da Faasend wòòaren in den enzelnen Wirdschaften Kabbensidsung´n, awwa nidd wie haud. Jedrääna hòdd  sein Schdammlokaal, un dòò iss ma hingang, weil dòò äämòòl Naasenball, Masg´nball, Koschdimmball usw. schdadg´funn had. Dòò sinn dann in scheenen Schbrichelchan die Sachen vamm ganzen Jòòa durchg´hächeld wòòad. Mancha had sein Fedd abgried, neischd iss grum g´holl wòòad. Unna da Narrnekabb, die  dea wo den Vòòadrach g´mach had aanhòdd, durfd ma alles saan.

An Faasend sellwa hann sich Kinna un Alden vabòòdsd. D´ Kinna sinn daachsiwwa vann Haus s´ Haus g´zoo un hann g´fòrradd. Dabei hann s´ g´sung:

„ Ed iss Faasend, ed iss Faasend,

d´ Kichelcha sinn g´baggd,...“

òrra dad Lidd vann Dreikeenichsdaach: „ Ich bin ein kleiner Keenich,..“ dem sich dann ach noch enn zwed Schdròof aang´schloss had: „ Ich bin ein kleiner Kaisa,..“. Dad anna Lidd, dad woo mija schunn kennen, „Hämmelspäns:chin,..“ dad vamm Hammelausdanzen iss aach zum Faasendlidd wòòad. Iwwerall hann s´ enn glään Geldschdiggchin òrra awwa Faasendkichelcha gried, die woo d´ Mamma massenweis g´baggd hòdd.

 Die Alden sinn Òòwens vabòòdsd uff d´ Gei gang un hann d´ Sau rausg´lòss, ma hòdd s´ jo nidd kannd. Jee näggschda ed uff d´ Demasgierung zu gang iss, desdo läära iss da Saal wòòad, ma wolld jo nidd akand wijaren. An Rosenmäändach, - dad Word had neischd med „Roosen“ s´ dun, dad kimmd ausem rheinischen „ròòasen“ = rasen, doll dreiwen“ – sinn durch vill Derfa Umziech gang, un da „Veilchesdinnschdach“ – dòò wòòaren d´ määschden blòò wien Veilchin – wòòa fòoa die vaheiradden un ald Fraauleid, die wo vamuumd in d´ Wirdschafden gang sinn, woo s´ jo sunschd neischd s´ suchen hòrren. Naads um zwöllf Aua wòòa dann merrem Saalfeeja, merrem Keea:aus, med ääm Schlaach d´ Faasend rimm.

D´ Faschdenzeid had aang´fong:g, un an Aschamiddwuch had jeeda ed Aschengreiz uff d´ Schdija g´mach gried als Zaaichen fòòa d´ Buuß. Wäärend da Faschdenzeid, vann Aschamiddwuch bis Oschdan, hann d´ Faschdeng´booda g´goll. Kääna durffd sich saddessen, haubdsächlich Middwuchs, Freidachs un Samschdachs.  Òòwens had ma mißden in d´ Faschdenaandachd gehn un in faschd jeedem Haus iss da Roosengranz g´beed wòòad.

   

Search

   

Who's Online

Aktuell sind 1029 Gäste und keine Mitglieder online

   
© Hans Günter Groß